English Français עִבְרִית
   
ידידים יקרים שלום רב !


לחובה ולעונג לי להביא בפניכם בחוברת זו מידע חיוני להכרה בראֵל כמשיח. העם היהודי סבל רבות במשך אלפי שנים והידיעה שהמשיח נמצא בקרבנו מהווה מקור לשמחה גדולה.

ראל הטיל עלי לבשר לכם על קיומו ועל הבקשה המיוחדת של בוראינו האלוהים
להקים עבורם את הבית השלישי, בית שיהיה עבורם שגרירות עלי אדמות ויבנה בקרבת ירושלים בקרב צאצאיהם העם היהודי.

האם אתם מוכנים לנצל את ההזדמנות לפגוש בו ולסייע בעדו במילוי המשימה שהוטלה עליו ?

מחובתי להתריע שאם מדינת ישראל לא תעניק שטח אדמה לבניית השגרירות, תוסר ההגנה מעל מדינת ישראל וסביר להניח שעם ישראל יאבד שוב את אדמתו כפי שקרה בעבר.

אין בכך משום איום, אלא תזכורת למסר שניתן לנו ע"י האלוהים (ראה עמוד 4)
מי יתן וחכמת האלוהים תנחה אתכם.


לאון מלול

הממונה על הקהילה היהודית הבינלאומית
ומדריך ראשי לישראל


Copyright 2007 International Raelian Movement
Valid XHTML 1.1   Valid CSS!
[x]