English Français עִבְרִית
   
מסר חדש מיהוה לעם ישראל
אני יהוה, דרך פיו של הנביא שלי, רָאֵל, השליח לו אתם מחכים, שולח לכם את המסר האולטימטיבי הזה בחג הפסח 5769, יום כה מיוחד בו מתקיימת גם בירכת החמה, המזכירה לכם את יצירתנו: בריאת החיים על כדור הארץ.
המסר הראשון שהעביר לכם רָאֵל הזכיר לכם שהגיע זמנכם לחזור לארץ המובטחת ישראל. אך בשום אופן לא הייתה הכוונה לחזור ולגנוב את אדמותיהם ובתיהם של הפלסטינים ולטבוח בהם.
הייתם אמורים להיות ציונים ופלסטינים. הייתם אמורים לשוב לארץ הקדושה בדרך של שלום ואי-אלימות ולאפשר לעצמכם להתקבל בברכה, אחווה ואהבה על ידי האנשים שחיו כאן, אשר גנטית הינם אחיכם. באמצעות שילוב המטען הנפלא שרכשם במהלך מאות שנים של גלות יחד עם כישרונה של האוכלוסייה המקומית, יכולתם ליצור מדינה עשירה וחזקה שיכלה להוות דוגמה לעולם כולו, זו הייתה משימתכם הקדושה. במקום זאת, גנבתם את האדמות, את הבתים ואת הרכוש של העם הפלסטיני, הגליתם אותם בכוח, אתם אוסרים עליהם לשוב לבתיהם, אילצתם אותם לחיות במחנות ריכוז אותם הפצצתם לאחרונה באופן רצחני, דבר שהפך את העם הנבחר לעם הפושע נגד האנושות ובוגד במשימתו להיות דוגמה ומדריך רוחני לכל בני האדם. יצרתם מדינה בה שולטים גזענות ואפליה, אתם שסבלתם כל כך ממעשים כאלה במשך מאות שנים, אתם שידעתם טוב יותר מכולם כמה בלתי נסבל ומביש זה היה. מאות שנים של סבל ונדודים וההקרבה הגדולה ביותר בשואה יצרה רגשות חמלה כלפיכם בעולם כולו ומוכנות לעזור לכם למצוא ביטחון בארץ המובטחת כפי שהוכרז.
אומות העולם היו תומכות בכם ביצירת מדינה פלסטינית רב גזעית ורב תרבותית שיכלה להיות דוגמה לעולם כולו. במקום זאת, כפיתם באמצעות אלימות, מדינה גזענית ואלימה שבזה לחייהם ולזכויותיהם של כל אלה שאינם יהודים וזהו סרטן אמיתי לאנושות. הייתם אמורים לשנות ולהוביל לאהבה, לאי-אלימות, לסובלנות ומודעות כעם הנבחר. בגדתם במשימה הרוחנית שלכם, שהינה היחידה שהצדיקה את חזרתכם לאדמת ישראל. מכיוון שלהיות ציוני מבלי להיות רוחני ודתי זו גזענות טהורה דבר שהוא לחלוטין בלתי מתקבל. יש לכם אך ורק את הזכות והחובה להיות ציוניים ופלסטינים.
המדינה המפלצתית והפושעת שיצרתם נידונה להיעלם במהירות והיהודים שינסו למנוע זאת מבפנים או מבחוץ, לנצח יקוללו ויאבדו את יהודיותם, כלומר הם לא יהיו עוד חלק מהעם הנבחר.
מדינת ישראל חייבת להיעלם ובמקומה תקום מדינה פלסטינית בה יהודים ופלסטינים יחיו בהרמוניה, בה שני העמים יסכימו באופן הדדי לזכות השיבה של יהודים ופלסטינים משתי הגולות במאמץ גדול של סליחה הדדית שתהיה הדוגמה היפה ביותר לאהבה ואחווה לאנושות כולה.
רק יהודים שבעבר ועד היום פעלו מתוך ומחוץ למדינת ישראל נגד גזענות ציונית, נגד הקמת מדינת ישראל הגזענית הנוכחית יוכלו לשמור על יהודיותם, כלומר הם יישארו ראויים להיות חלק מהעם הנבחר.
את האחרים אני מקיא מפי. הם אפילו אינם שווים לאנשים שאינם מהנבחרים. הם נחותים מכל החיים האחרים בבריאה. הם אינם אפילו ברמה של חיות. על כן הם אינם ראויים לחיות בארץ ישראל והם וילדיהם למשך שבעה דורות נידונים לגרוש נצחי, לגולה תמידית.
אלו הקוראים היום מסר זה, המבינים את טעויותיהם ויתחילו לפעול לכינון ציוניות פלסטינית כלומר חזרה לארץ ישראל אבל כמדינה רב גזעית ורב תרבותית בה מוסלמים, נוצרים ויהודים יחיו יחד בהרמוניה עם אותן זכויות, לאלו יסלח על פשעיהם. אתם היהודים שבגולה שהינכם מספיק רוחניים ודתיים כדי שתהיה לכם המודעות לא להיות שותפים לפשעים הציוניים, אני אומר לכם להתכונן לקראת חזרתכם לאדמת ישראל כשאדמה זו תהיה שייכת למדינה פלסטינית רב תרבותית. לבסוף, על מנת לזרז תהליך זה עליכם להתאחד כדי להכין את בניית השגרירות, בית המקדש השלישי וחזרתו הנהדרת של בננו האהוב שתביא מאות שנות שלום על כדור הארץ עם חזרתנו, הוא השליח האחרון והחשוב ביותר, המשיח רָאֵל.
כל דקה חשובה וזכרו לא תוכלו לומר שלא הוזהרתם. בזמן שבחלק מהמסרים הקודמים שהועברו באמצעות נביאי העבר ניתנו לכם מאות שנים להשלימם, מסר זה נותן לכם רק כמה שנים או אפילו כמה חודשים. זה הזמן לנטוש שוב את קשיות העורף ובענווה רבה להיות שוב העם הנבחר האמיתי, עם של אהבה, אמת ואי-אלימות בדרך שאני, יהוה, היוצר שלכם, סימנתי עבורכם. דרך אשר מובילה לארץ המובטחת שלמעשה הינה פלנטה שלמה ולא פיסת אדמה המוגבלת בגבולות.
אמן
Copyright 2007 International Raelian Movement
Valid XHTML 1.1   Valid CSS!
[x]