English Français עִבְרִית
   
!אחים יקרים
בוודאי שמעתם רבנים רבים הטוענים שימות המשיח הגיעו. שמעתם גם שהמשיח אכן הגיע והוא נמצא בקרבנו. דברים אלו נכונים. המשיח אכן בא והוא הסמיך אותי והטיל עלי ליצור עמכם קשר ולהעביר אליכם את המידע וההסבר באשר למקור החיים בכדור הארץ.

לפני כ- 25,000 שנה, באו לכדור הארץ האלוהים, אלוהים היא צורת הרבים של אלוה ופירושה בעברית עתיקה: "אלו שבאו מהשמים". מילה זו תורגמה בטעות ללועזית כ- "GOD, DIEU, DIOS" וכו'.

כלומר: אל עליון רוחני (כל יכול). האלוהים בראו את החיים בכדור הארץ הודות לידע ושליטה מוחלטת בטכניקות של ההנדסה הגנטית.

במהלך הדורות שלחו האלוהים את שליחיהם הנביאים. בין נביאים אלו היו משה, ישוע, בודהה ומוחמד.

ועוד רבים אחרים. המשימה העקרית של נביאים אלו היתה לתעד ולהעביר מדור לדור את המסרים שהפקידו בידיהם האלוהים מתוך ציפייה וכהקדמה לתקופתנו: דור האפוקליפסה מיוונית: APOKALYPSIS גילוי ולא חורבן כפי שנוטים לחשוב.

ראֵל המשיח נולד בצרפת ב- 30 בספטמבר 1946 והוא בנם של אלוה אחד ואישה מבנות כדור הארץ.

הוא אחרון הנביאים. האלוהים נתנו לו שם חדש: ראֵל, ובאמצעותו הם פונים אל ממשלת ישראל בבקשה להקצות להם שטח אדמה במטרה לבנות עליו את השגרירות שתשמש לקבלת פניהם בקרבת ירושלים על האדמה שהובטחה לאבותינו. תכלית קיומה של מדינת ישראל היא ההכרה במשיח וקבלת פניהם של שולחיו האלוהים.

כאשר קראתי לראשונה על המסר שניתן לראֵל ע"י האלוהים התחלתי לחקור בספרי התנ"ך, ספר הזוהר וכתבים עתיקים אחרים. הידע שרכשתי וההוכחות שאספתי במהלך מחקר זה אישרו והתאימו להפליא לתוכן המסרים שניתנו לראֵל.

הסמל של התנועה הראלית מורכב מכוכב מגן דוד, המסמל את האין-סוף בחלל: שני המשולשים המשולבים אחד בתוך השני, מייצגים את האין-סוף הקטן והאין-סוף הגדול. הספירלה מסמלת אין-סוף בזמן, וצורתה היא כשל הגלקסיה שלנו.אנו מפיצים מסר של שלום, אהבה ואחווה ברחבי העולם בכדי לקבל את פני בוראינו האלוהים.

אינני מבקש שתאמינו לי, אך אנא נסו להבין.שלום

לאון מלול

הממונה על הקהילה היהודית

הבינלאומית ומדריך ראשי לישראל
Copyright 2007 International Raelian Movement
Valid XHTML 1.1   Valid CSS!
[x]