English Français עִבְרִית
   
דברי המשיח אל עם ישראל
הרב ישראל לאועם ישראל !

ברגש רב אני פונה אליכם. אתם נמצאים בזמן הנכון ובמקום הנכון.

התכלית היחידה של קיום מדינת ישראל ועבורה אנו מתכוננים ביחד הוא יום בואם של בוראינו האלֹהים. היום כולכם מודעים לזכות שנפלה לידיכם, בהיותכם העם המתגורר במקום בו האלוהים בחרו לנחות. בוראינו שואפים לפגוש שוב את העם הנבחר, עמם האהוב, ולשוב ולהיות בקרבכם כדי להבטיח אלפי שנים של שלום ואחווה, לא רק לעם ישראל אלא לכלל העולם יחדיו. הנוצרים, היהודים, המוסלמים והבודהיסטים כולם יתאחדו סביב אלה שבראו את האדם בצלמם על האדמה.

הם משתוקקים לכך שהארוע יתרחש אצלכם. זה יכול לקרות באפריקה, באסיה, באירופה או ביבשת אמריקה. אולם הם מעדיפים בירושלים. קריית השלום השמימית, ציון האהובה עליהם, על האדמה שאתם גרים עליה. הודות לזכות אבות וזכותכם. האם תסרבו לקבל את פניהם ? או שמא תעדיפו לקבל אותם בזרועות פתוחות ולהעניק להם את כל האהבה לה הם ראויים ? חופש הבחירה בידכם. אין הם פולשים, למרות שביכולתם להגיע אלינו ולכבוש כל ארץ שיחפצו בה. אך לא זו כוונתם. הם מצפים שנקבל אותם, אם זה רצוננו בשגרירות אותה נבנה עבורם.

כיצד תחושו אם שגרירות זו תיבנה במקום אחר ? בירדן ? במצרים ? במדינת פלסטין, אם זו תקום בקרוב ?

או ב… קוסטה ריקה ?. דמיינו לעצמכם את אותם האלוהים הנזכרים בתנ"ך, אותם אנשים להם המתנתם אלפי שנים מגיעים למקום אחר… האם הדבר יעלה על הדעת ? מה תהיה הרגשתכם אז ? האם לא תחושו ביום ההוא, שמעלתם באמונם של אלה שבחרו בכם כדי להעביר את קולם אל קצווי תבל ?

המונים התאספו ובאו לכאן מצפון, ממזרח, מדרום וממערב, מכל מקום יהודי תבל התאספו. מדוע ? לקבלת פני בוראינו… לכן, לא אדרוך על אדמת ישראל כל עוד השגרירות לא נבנתה או לפחות הוחל בבנייתה.

אני מייחל מכל לבי שהשגרירות תקום בירושלים או בקרבתה ולא במקום אחר.


שלום

ראֵל
Copyright 2007 International Raelian Movement
Valid XHTML 1.1   Valid CSS!
[x]