English Français עִבְרִית
   
מכתב ל 5 רבנים

ג'נבה, 31 בדצמבר, שנת 34 א.ה (1979)


לכבוד


* ראש הממשלה מר מנחם בגין
* הרב עובדיה יוסף
* הרב ישראל אבוחצירה
* הרב מרדכי שהרבני
* הרב הלברשטם
* הרב מנחם שניאורסון
* פרופ' יהודה לאון אשכנזי (מניטו)אדונים נכבדים

החזון שהיה לכם בדבר חשיבותה של השנה הנוכחית, והגעתו של המשיח הממשמשת ובאה הינו מדוייק, מאחר והוא הועבר אליכם באופן טלפתי ע"י בוראינו האלוהים. במסרים שהם הטילו עלי להעביר לכם, הנמצאים בספר המצורף המתורגם לעברית. תמצאו חלק אשר מיועד באופן מיוחד לבני ישראל. אם העם היהודי לא יכיר במשיח שנשלח ע"י האלוהים, העם היהודי יפוזר שוב על פני האדמה ומדינת ישראל תעלם לזמן רב.


זמן האפוקליפסה למעשה כבר כאן, המשיח לו המתינו, הינו מאוד קרוב אליכם והוא נולד בסופה של השואה הנתעבת מכול שידעו אחינו, הקרבה מזעזעת זו מבשרת את סופו של הסבל ומאפשרת שנתיים מאוחר יותר את הקמתה של מדינת ישראל.


המשיח נולד בשנת 1946 לפי הלוח הנוצרי, שנה המקדימה את הקמתה של ישראל, הנחזה מראש התרחש. כיצד היה יכול להיוולד 34 שנים מאוחר יותר? חישבו על כך שוב והכירו במשיח שנחזה מראש, ואשר כותב אליכם ומבקש מכם רק דבר אחד: כי רצונם של האלוהים יצא אל הפועל, וכי תפעלו באופן כזה שהשגרירות אותה הם מבקשים אכן תוקם בקרבת ירושלים. שגרירות זו אשר אליה הם יגיעו כדי לדבר עם נבחרי העם, בדיוק כפי שעשו באוהל מועד או בהר סיני. עתידה של ישראל מונח בידכם, ואתם תחשבו אחראים לתוצאה ע"י בני עמכם וע"י בוראינו האלוהים.


המשיח כבר כאן,הוא חתום על מכתב זה והוא מוכן לפגוש בכם בכול מקום וזמן שתחפצו.


באחווה

ראל
Copyright 2007 International Raelian Movement
Valid XHTML 1.1   Valid CSS!
[x]