English Français עִבְרִית
   
מכתב לרב הראשי לישראל
הרב ישראל לאו


אדון נכבד,


כאשר ביקרתי בירושלים במרץ 1993, העברתי אליך באופן אישי כתבה הנקראת: "שגרירות של האלוהים". כתבה זו כללה בתוכה מכתב המבקש חלקת אדמה עם שטח אקס-טריטוריאלי ליד ירושלים. מכתב שכלל מידע על ראֵל, המשיח, ואת המסר מיהוה אלוהים לעם ישראל.

כפי שקראת בכתבה זו, ההגנה מעל מדינת ישראל תוסר ואחינו היהודים יחוו כנראה גלות נוספת אם מדינת ישראל לא תקצה חלקת אדמה בסמוך לירושלים כדי לבנות שם את השגרירות לאלוהים (בית המקדש השלישי.)


חובתי כיהודי לעשות כל שביכולתי על מנת למנוע מצב זה. וכמו-כן זו גם חובתך כחובתם של כל הרבנים בכל הקהילות בעולם. לכן, אני מבקש ממך לקרוא כתבה זו במלוא תשומת הלב, כדי שתוכל לעשות כל שביכולתך להכרה בראֵל כמשיח ובכך למנוע את חורבנה של מדינת ישראל.


אני מקווה שהכתוב בכתבה זו יתן לך מידע נוסף ויאיר את עיניך.


בכבוד רב ובאהבה לעם היהודי ולמדינת ישראל.


שלום !לאון מלול

הממונה על הקהילה היהודית

הבינלאומית ומדריך ראשי לישראל

התנועה הראלית הקנדית ת.ד. 86 מחוז יוביל

מונטריאול, קוויבק קנדה H2P 2V2העתק: כבוד הרב בקשי דורוןכבוד הרב לאו,מצ"ב מספר ציטוטים מהרבנים הגדולים שלנו לגבי המחויבות של כל יהודי לצפות לבואו של המשיח בכל יום וללמוד בתשומת לב מרבית כל סימן היכול לזהותו.


בפרשנותו של הרמב"ם למשנה ובחקרו את הסנהדרין קבע: "אני מאמין בכל לבי בבואו של המשיח, ואפילו אם יאחר לבוא, אחכה לו מדי יום ביומו. ולהאמין בבואו זו המצווה השנים עשר מתוך שלוש עשרה המצוות של האמונה היהודית".

במשנה תורה (הילכות מלכים 2) קובע הרמב"ם: "ומי שאי פעם יטיל ספקות בזה או שלא יצפה לבואו של המשיח, דוחה לא רק את הנביאים אלא גם את התורה ואת משה נביאנו".


הרב לאו, הודעתי לך בעבר מספר רב של פעמים כי ראֵל הוא המשיח ! האם אין זו מחובתו של כל יהודי ברגע ששמע על קיומו של המשיח להכין את עצמו ולמהר לקראתו במטרה לאמת את אמינותו ?

רבי יוסף אלבו כתב גם הוא, בספר העיקרים 4.4 כי האמונה בגאולה הסופית ובואו של המשיח נובעת מהמחויבות להאזין לנביאים, כי התורה מחייבת אותנו להאמין בדברי הנביאים. הוא אומר לנו: "הנביאים דיברו על המשיח וזה ברור שהמשמעות של לא להאמין בבואו זה לדחות את הנביאים".


כמו-כן, ציטט הרמב"ם בבירור כי אם הוא (המשיח) יבנה את בית המקדש ויקבץ יחדיו את הגולים מישראל, הרי זה ודאי כי הוא המשיח.

אני מבקש ממך הרב לאו, לשים לב לעובדה שראל עפ"י בקשת האלוהים ביקש מממשלת ישראל פעמים מספר חלקת אדמה בקרבת ירושלים על מנת לבנות שם את בית המקדש השלישי, את שגרירות האלוהים. כמו-כן, ראל מנסה באמצעות ההרצאות שהוא נותן ובמאמרים שהוא כותב להביא להכרה באלוהים בכל העולם. הוא מאחד יחדיו גולים מישראל, אשר באמונתם בו, שמים עצמם לשרות האלוהים.


בדיוק כמו שיתרו, חותן משה הוכר כיהודי למרות שאימו לא היתה יהודיה, ראלים הופכים ליהודים כאשר הם מכירים באלוהים ובמשיחו ראֵל. הם הופכים אפילו יותר יהודים מאשר היהודים אשר נולדו לאמהות יהודיות ואשר לא מכבדים את האלוהים ולא מכירים בשליחו האחרון.


הרמב"ם קבע: "המשיח לא ישפוט בגלל מה שיראו עיניו או בגלל מה שישמעו אוזניו".

מה שאמר הרמב"ם פשוטו כמשמעו והכוונה: שלמשיח תהיה השקפה והבנה של העולם מעבר לנתיבי הידע הרגילים וזה בדיוק מה שראֵל הינו.


אסיים ציטוטי במעשייה אחרונה המתייחסת לאחד מהמנהיגים המובילים ביהדות באמריקה, הרב יעקב קמינסקי.

במחזה במהלכה של חגיגה שאורגנה לכבודו, אחד השחקנים הכריז: "המשיח כאן, הוא בדיוק הגיע". באותו הרגע, נעלם הרב קמינסקי ומיד חזר נושא את מזוודתו, מוכן ללכת ולפגוש את המשיח.

מכאן אתה יכול לראות הרב לאו, כמה ברצינות לקחו תמיד הרבנים הגדולים ביהדות את חובתם לצפות לבואו של המשיח בכל רגע, אפילו במהלך מחזה.


ראֵל הוא המשיח. אחרון הנביאים אשר נשלח ע"י האלוהים. ויש כמה מאתנו, יהודים, להעיד על כך. ובהתאם לחוקי התורה, עדות של שני יהודים מצווה עליך לוודא את אמיתות העדות. ראֵל נולד בצרפת בשנת 1946 וזו הסיבה שהיטלר רצה להשמיד את כל היהודים באירופה, כיוון שידע שהמשיח צריך היה להיוולד באותה התקופה ובהשמדתו, יכול היה לשנות את מסלול ההיסטוריה.


אותו מקרה ארע כבר בהיסטוריה פעמיים בשני ארועים שונים. לראשונה, כאשר פרעה ציווה שכל בן זכר מבני היהודים יוצא להורג, כיוון שידע מהסובבים אותו כי משה אמור היה להיוולד במצרים. מקרה שני היה כאשר כל הילודים (התינוקות) של בני עמו של הורדוס מלך ישראל הובאו להורג, כדי למנוע את לידתו של ישו אל העולם. כפי שהנך יכול לראות, ההיסטוריה חזרה על עצמה 3 פעמים מאז בריאת העולם.


לגבי, הרב לאו, כאשר למדתי את המסר אשר ניתן לראל על ידי בוראינו האלוהים, ערכתי מחקר בתנ"ך, בזוהר, בספר יחזקאל, דניאל ובעוד מספר מקורות יהודיים. ולכן יש בידי את ההוכחות לכך שהמסר שניתן לראל על ידי האלוהים הוא אמת. יותר מכך, הכתבים שבתורה מאשרים שהאלוהים הם רבים. שהם נוסעים בחלל, שיהוה הוא מנהיגם ושהם חיים על פלנטה אחרת.


הרב הראשי לאו, אני לשרותך באופן מוחלט, ואספק לך כל מידע נוסף שיראה לך הולם על פי בקשתך.שלום.
Copyright 2007 International Raelian Movement
Valid XHTML 1.1   Valid CSS!
[x]