English Français עִבְרִית
   
התנועה הרָאֵלית הבינלאומית
לקבלת פניהם של האלוהים

בשם ראֵל, שליחם של בוראינו האלוהים, אני פונה אליכם בבקשה רשמית להקצות לנו שטח אדמה במטרה להקים עליו את בנין השגרירות של האלוהים.

האלוהים מבקשים באמצעות ראל שליחם מממשלת ישראל להקצות להם שטח אדמה כדי לבנות עליו את בנין הנציגות שלהם, על האדמה שניתנה לאבותינו. האלוהים מייחלים ומצפים להתקבל בברכה על אדמת ישראל ע"י צאצאיהם בני ישראל.

האלוהים מייחלים לכך שירושלים תהפוך למרכז העולם ושצאצאיהם בני ישראל יובילו את האנושות לקראת עתיד של שלום, אהבה ואחווה.

בשמו של יהוה אלוהים.

בשמם של האלוהים.

בשם רָאֵל, שליח האלוהים.

ובשם 65,000 חברי התנועה הראֵלית בחמשת היבשות וב- 92 ארצות.


אנו פונים ומבקשים:

1. שטח אדמה ליד ירושלים.
אנו מבקשים ששטח זה ימוקם קרוב ככל האפשר לירושלים וגודלו יהיה 3470 דונם. כאן נבנה
את בנין נציגות האלוהים, בית המקדש השלישי, ובו יקבל ראל את פני בוראינו האלוהים.

2. סטטוס אקס – טריטוריאלי.
אנו מבקשים שיוענק לאותו שטח אדמה סטטוס דומה לזה המוענק לשגרירויות של ארצות
המוכרות ע"י מדינת ישראל.

3. ניטרליות של המרחב האוירי.
אנו מבקשים שמדינת ישראל תבטיח את ניטרליותו של המרחב האוירי מעל השטח הנדון.

אנו מפנים בקשה זו בשנה ה- 47 לספירת עידן האפוקליפסה. אנו ממתינים לתשובה.

אנא, אל תתעלמו מבקשה זו, תכלית קיומה של מדינת ישראל היא קבלת פני המשיח ולסייע לו להקים את בנין השגרירות של האלוהים.שלום

לאון מלול

הממונה על הקהילה היהודית הבינלאומית

ומדריך ראשי לישראל
Copyright 2007 International Raelian Movement
Valid XHTML 1.1   Valid CSS!
[x]